Ytmontering hos     ytmontera.se  - 060-578955 E-mail:   info @ ytmontera .se

Sidorna uppdaterades och justerades 2018-10-16   -   All rights reserved ytmontera.se, Sundsvall, Sweden


 Ytmontering, hålmontering, CAD, konstruktion, design. Vi har alla byggstenarna inom elektronik och erbjuder dem till våra kunder.

 Ytmontering och montering av SMD på kretskort hos ytmontera .com. Vi arbetar i huvudsak med mindre serier där våra kunder önskar samtida leverans av 5 - 1000 kretskort per tillfälle.

 Någon elektronik i pipe-line? Som underleverantör, legotillverkare, kontraktstillverkare lämnar vi gärna priser för ytmontering av kretskort och SMD. Vi utför din produktion / legotillverkning.

Elektronikmontering av SMD elektronik hos ytmontera .se

Kretskort med ytmontering och hålmonterad elektronik

Ytmontering av SMD elektronik hos ytmontera .se

För bra pris och hög kvalitet på montering av kretskort kontakta 060-578955  eller E-mail:  info @ ytmontera .se

 Ytmontering av lika typer av komponenter ned till 0402. På bilden visas en MELF diod. Vi hanterar de flesta ytmonterade komponenter med hög kvalitet vid montering av elektronik på kretskort (SMD lego). CAD. Elektronikutveckling. Hålmontering. Lego elektronik.

Utveckling elektronik


 Prototypkort och prototypmontering av mönsterkort till kompletta kretskort med ytmontering och hålmontering. Vi lämnar fasta priser och snabba leveranstider.

CAD av mönsterkort

Förutom själva produktionen, med montering av komponenter, vill vi fungera som ett serviceföretag där våra kunder känner att det behövs regelbunden eller tillfällig hjälp.

 

Sådan hjälp kan t.ex. bestå av:

 

 

CAD-hjälp efterfrågas mer och mer. Det tycks vara en trång sektor hos många och när man väl gjort kortets schema kan det även vara bra att någon annan granskar det och gör CAD. Finns behovet så finns vi till hands.

 

Vi är vana att utveckla produkter från "ax till limpa". Vårt arbete är att se till att bra elektronik produceras till rimliga priser. Därför är det även en självklarhet att kunna bistå våra kunder där de egna resurserna saknas eller är för hårt ansträngda.

Till vår hjälp har vi egna resurser inom utveckling av elektronik. Dessutom har vi ett nätverk med specialkunskap.

Vi bistår gärna med konstruktionshjälp eller att driva ett utvecklingsprojekt inom elektronik. CAD av mönsterkort är en bit vi hjälper till med.


 Tekniken vid utveckling kanske inte ser ut så här idag men bilden ger vid hand att vi kan belysa och utveckla elektronik och har dessutom spetskompetens när det gäller olika typer av kommunikation och