Ytmontering hos     ytmontera.se  - 060-578955 E-mail:   info @ ytmontera .se

Sidorna uppdaterades och justerades 2018-10-16   -   All rights reserved ytmontera.se, Sundsvall, Sweden


 Ytmontering, hålmontering, CAD, konstruktion, design. Vi har alla byggstenarna inom elektronik och erbjuder dem till våra kunder.

 Ytmontering och montering av SMD på kretskort hos ytmontera .com. Vi arbetar i huvudsak med mindre serier där våra kunder önskar samtida leverans av 5 - 1000 kretskort per tillfälle.

 Någon elektronik i pipe-line? Som underleverantör, legotillverkare, kontraktstillverkare lämnar vi gärna priser för ytmontering av kretskort och SMD. Vi utför din produktion / legotillverkning.

Elektronikmontering av SMD elektronik hos ytmontera .se

Kretskort med ytmontering och hålmonterad elektronik

Ytmontering av SMD elektronik hos ytmontera .se

För bra pris och hög kvalitet på montering av kretskort kontakta 060-578955  eller E-mail:  info @ ytmontera .se

 Ytmontering av lika typer av komponenter ned till 0402. På bilden visas en MELF diod. Vi hanterar de flesta ytmonterade komponenter med hög kvalitet vid montering av elektronik på kretskort (SMD lego). CAD. Elektronikutveckling. Hålmontering. Lego elektronik.

Utveckling elektronik


 Prototypkort och prototypmontering av mönsterkort till kompletta kretskort med ytmontering och hålmontering. Vi lämnar fasta priser och snabba leveranstider.

Elektronikutveckling / konstruktion

Vi vill vara en komplett samarbetspartner inom elektronik och elektronikproduktion. Därför kan vi även tillhandahålla utvecklingstjänster och vår specialitet ligger inom datainsamling (t.ex. streckkod, magnetkort, RFID, optisk), övervakning, kommunikation (såväl trådlös som trådbunden) och styrning.

 

Stabil funktion är givetvis ett av målen men vi strävar även efter att lösningen ska vara kostnadseffektiv att producera.

 

Vid utvecklingsuppdrag arbetar vi som komsult efter tidsmallar där avstämning sker med jämna mellanrum under projektets gång. Innan vi börjar gör vi upp en totalplan så att man kan överblicka såväl tid som kostnader.

 

De uppdrag vi tar på oss gör vi antingen per löpande timtid eller per fast pris fram till färdig produkt.

 

Våra uppdrag gäller såväl elektroniken (hårdvaran), firmware (programvaran / mjukvaran på de kort vi utvecklar) samt eventuella överliggande system (PC, Windows, Java, mot Internet osv.). Allt kan vi inte göra själva utan har ett bra samarbete med andra specialister inom respektive område. På så sätt kan våra uppdragsgivare själva välja hur omfattande uppdraget bör vara.

 


 Elektronik är vårt område där monteringen är en central del. Vi står även till tjänst som konsult från idé till färdig produkt där utveckling, cad och produktion eller lego är vår styrka.

Automatisk montering av SMD komponenter i små och mindre serier. Elektronikmontering.

Lego, elektronikmontering, kontraktstillverkning, elektronik, produktion, flexibilitet, prisvärt. Gärna prototyper och nollserier.


 En stabil funktion visar lokiganalysatorn. Vi har såväl kompetens som utrustning för att utveckla stabil och bra elektronik. Dessutom anpassar vi den för de produktionsvolymer det är fråga om. Vi arbetar alltså som även som konsult inom elektronik och elektronikutveckling.

> Klicka här till formulär för snabbfråga <