Ytmontering, hålmontering, CAD, konstruktion, design. Vi har alla byggstenarna inom elektronik och erbjuder dem till våra kunder.

 Ytmontering och montering av SMD på kretskort hos ytmontera .com. Vi arbetar i huvudsak med mindre serier där våra kunder önskar samtida leverans av 5 - 1000 kretskort per tillfälle.

 Någon elektronik i pipe-line? Som underleverantör, legotillverkare, kontraktstillverkare lämnar vi gärna priser för ytmontering av kretskort och SMD. Vi utför din produktion / legotillverkning.

Elektronikmontering av SMD elektronik hos ytmontera .se

Kretskort med ytmontering och hålmonterad elektronik

Ytmontering av SMD elektronik hos ytmontera .se

För bra pris och hög kvalitet på montering av kretskort kontakta 060-578955  eller E-mail:  info @ ytmontera .se

 Ytmontering av lika typer av komponenter ned till 0402. På bilden visas en MELF diod. Vi hanterar de flesta ytmonterade komponenter med hög kvalitet vid montering av elektronik på kretskort (SMD lego). CAD. Elektronikutveckling. Hålmontering. Lego elektronik.

Utveckling elektronik


 Prototypkort och prototypmontering av mönsterkort till kompletta kretskort med ytmontering och hålmontering. Vi lämnar fasta priser och snabba leveranstider.

Ytmontering av kretskort

Vi ytmonterar i två olika pick-and-placemaskiner beroende på vad som är lämpligast för dina kort. Det  gör även att vi har alternativ om vi råkar få driftstopp på en av ytmonterarna eller behöver köra två serier ytmontering parallellt.

 

För riktigt små serier, prototryper, eller för udda omponenter har vi en även en semiautomatisk "karusell". Det ger oss möjlighet att "sticka emellan" för t ex brådskande prototyper eller provkort.

 

 

 

Liten beskrivning av ytmontering:

 

Det här är en enkel och schematisk beskrivning av ytmontering. Den är mer avsedd som en kort översiktsinformation för tillfälliga besökare på våra sidor än mot våra kunder.

 

Den typ av elektronikmontering vi arbetar med baseras på ett mösterkort gjort av ett elektriskt isolerat material, t.ex glasfiber, samt ett antal elektriska förbindningar (ledningsbanor) pålagda i ett eller flera lager på baskortet.

 

Förbindningarna är ofta gjorda av koppar. De bildar ett mönster (ledare) mellan hål eller punkter (paddar) där komponenter monteras. Montering där ledarens ben går genom hål kallas hålmontering. Montering där komponenterna ligger på kortet och hålls på plats av "lödtennet" kallas ytmontering. Resultatet i båda fallen är kretskort. Beroende på tillgång på önskade komponenter är även blandmontering, med såväl hål- som ytmonterade komponenter, vanligt förekommande.

 

Vår tillverkningsprocess är i första hand baserad på ytmonterade komponenter som ger kompakta, driftsäkra, ekonomiska samt lätta kort. Det är sällan det enbart är ytmonterade komponenter på ett kort. Därför monterar vi även ett antal hålmonterade kontaktdon eller andra komponenter. Ytmonteringen ger även möjlighet att enklare montera komponenter på båda sidor av kortet i de fall man har behov av stor komponenttäthet.

 

Ytmonterade komponenter varierar i storlek ned till mindre än ett knappnålshuvud. Det är svårt att montera dessa små, enbart liggande, komponenter manuellt. Det kräver speciell utrustning även om man för hobbybruk kan montera enstaka kort för hand med rimligt resultat.

 

Kombinationen ytliggande komponenter och speciella maskiner gör att den automatiska processen blir jämn i produktionskvalitet och kräver liten manuell tillsyn. Vi själva har t.ex videoutrustning som avsynar komponenternas placering och lödning.

 

Sedan 2006 är det speciella restriktioner inom EU vad gäller "tennets" beskaffenhet. Man strävar efter att undvika bly och numera görs t.ex. konsumentrelaterade produkter med ett "blyfritt" alternativ.

 

Ytmonerade komponenter finns i många olika varianter och storlekar. Kontakta oss gärna i samband med CAD av kortet så kan vi tillsammans diskutera vilket val som är förmånligast för respektive kort. Vår service är ett led i bra samarbete mot en bra slutprodukt.


 Det monterade kretskortet från ovan när det är i monteringsmaskinen.

 Kretskortet med ytmonterade komponenter i monteringsmaskinen. Ovanför kortet ses en av videokamrorna.

 Komponenter för montering på ett tomt kretskort (elektronikmontering). Under är lådan som det ska monteras i. Själva mönsterkortet med hål, paddar och förbindningar görs i ett CAD-system (elektronikdesign).

Automatisk montering av SMD komponenter i små och mindre serier. Elektronikmontering.


 Elektronikmontering och komponenter: SMD-komponenter finns i många olika storlekar. Här ses några av dem. Vid planering av kretskort och komponentval, kontakta oss gärna i förväg. Det kan underlätta såväl produktion som ge lägre produktionspriser.

Legotillverkare, elektronikmontering,  legotillverkning, produktion, kretskort. Mindre serier, prototyper och nollserier.